Ostotarjous lyhyesti

Etteplan Oyj julkisti 23.8.2022 suositellun julkisen käteisostotarjouksen Semcon AB:n osakkeenomistajille 149 Ruotsin kruunun hintaan osakkeelta.

Etteplan Oyj (“Etteplan”) julkisti 23.8.2022 suositellun julkisen käteisostotarjouksen Semcon AB:n (”Semcon” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajille, tarjoten 149 Ruotsin kruunua jokaista Semconin2 osakketta kohden (”Ostotarjous”). Semconin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholman Small Capin pörssilistalla, kaupankäyntitunnuksella SEMC. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, että Etteplan saavuttaa yli 90 prosentin omistusosuuden Semconin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioiden). Tämän lisäksi Ostotarjous tehdään eräiden tarjousasiakirjassa esiteltyjen toteuttamisedellytysten mukaisesti.
Tutustuthan tarjousasiakirjaan ja siinä esitettyihin ehtoihin huolellisesti ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Tarjousvastike

SEK 149

käteisenä jokaista Semconin osaketta kohden

Ostotarjouksen kokonaisarvo on noin 2 699 miljoonaa Ruotsin kruunua.3
Tarjousvastiketta ei tulla korottamaan.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

31,6 %

verrattuna Semconin osakkeen päätöskurssiin (113,20 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa 22.8.2022, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistusta välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä

32,0 %

verrattuna Semconin osakkeen kolmenkymmenen päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (112,89 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistusta

27,6 %

verrattuna Semconin osakkeen sadankahdeksankymmenen päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (116,81 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistusta

 

Hallituksen suositus

Semconin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Semconin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen hyväksymisen suositusta tukee Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n kirjallinen fairness opinion -lausunto.4

 

Semconin osakkeenomistajien sitoumukset

Yhtiön suurin osakkeenomistaja JCE Group AB, edustaen yhteensä noin 25,9 prosenttia Semconin kaikista osakkeista, on sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen. Tämän lisäksi joukko muita suuria osakkeenomistajia5, edustaen yhteensä noin 21,7 prosenttia Semconin kaikista osakkeista, ovat vahvistaneet aikomuksensa hyväksyä Ostotarjous.

 

 

1 Etteplan pidättää oikeuden yhteen tai useampaan Ostotarjouksen tarjousajan pidentämiseen sekä selvityksen alkamisen lykkäämiseen.

2 Poislukien 474 542 Semconin omaa osaketta.

3 Perustuu 18 112 534 Semconin ulkona olevaan osakkeeseen.

4 Hallituksen jäsen Carl Backman ei ole osallistunut Ostotarjousta koskeviin Semconin hallituksen arviointiin tai keskusteluihin intressiristiriidan vuoksi.

5 Nordea Fonder: 1 600 098 osaketta (8,8 prosenttia), Otus Capital Management: 1 564 962 osaketta (8,6 prosenttia), Ennismore Fund Management: 763 784 osaketta (4,2 prosenttia).